Úspora vody, tepla, elektřiny a času

úspora v domácnosti

Úspora vody

Úspora za vytápění

Úspora elektřiny

Úspora času a energie

Kontakt

EndoTherm™ je patentovaná unikátní energeticky úsporná přísada do centrálního topného systému. Tato unikátní přísada dokáže prokazatelně ušetřit až 15% nákladů za vytápění.

JAK TO FUNGUJE?

V topných systémech se využívá k přenosu tepla pouze čistá voda, protože je snadno dostupná a levná. Ve skutečnosti ale voda nemá z důvodu vysokého povrchového napětí nejefektivnější vlastnosti pro přenos tepla.

Pouhým okem je materiál vnitřních stěn topného systému (radiátorů, trubek a expanzních nádob) hladký. Nicméně při pohledu pod mikroskopem tyto vnitřní stěny topného systému hladké nejsou.
Nalezneme zde mnoho nedokonalostí (např. mikrotrhliny a mikropraskliny), které zhoršují optimální tepelný kontakt a přenos tepla mezi vodou a vnitřní stěnou topného systému. Je to způsobeno tím, že voda má vysoké povrchové napětí a není schopná proniknout to těchto mikrotrhlin a mikroprasklin.

Přidáním unikátní přísady EndoTherm™ do vody dokážeme vlastnosti vody změnit a zároveň eliminovat nedokonalosti vnitřních stěn topného systému (radiátorů, trubek a expanzních nádob). Voda pak dokáže proniknout i do mikrotrhlin a mikroprasklin. Docílíme tak zvýšeného tepelného kontaktu a přenosu tepla, mezi vodou a vnitřní stěnou topného systému. Vše je zobrazeno na následujícím obrázku.


EndoTherm princip

Přísada EndoTherm™ dokáže změnit následující vlastnosti:

Přísada EndoTherm™ funguje podobně jako chemické čištění radiátorů, s tím rozdílem, že princip přísady EndoTherm™ není založený na chemickém principu, ale na fyzikálním principu.

Moderní topné kotle ve svých specifikacích udávají svou účinnost, ale neudávají, jak je tato účinnost efektivní vzhledem k velikosti celého topného systému v budově (tzn. počet radiátorů, délka přívodních trubek, velikost expanzní nádoby atp.). Použitím přísady EndoTherm™ prokazatelně zvýšíme účinnost celého systému v budově. Zrychlíme a zlepšíme výhřevnost celého systému.

Nezávislé testy prokázaly, že topný systém s přísadou EndoTherm™ spotřebuje k udržení požadované teploty až o 15 % méně energie, než systém bez přísady EndoTherm™ (systém pouze s vodou).

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny výsledky z testování funkčnosti nezávislou organizací Enertek International.


EndoTherm potvrzeni funkcnosti

Z výsledku je patrné, že radiátory se vyhřejí rychleji a místnosti jsou vytopeny rychleji na požadovanou teplotu nastavenou na termostatu.

Radiátor odevzdá více tepla do místnosti, místnosti tak zůstanou teplé delší dobu a díky tomu dochází ke snížení počtu spínacích cyklů kotle potřebných k udržování nastavené teploty v místnosti. Výsledkem je, že je spotřebováno méně energie a dochází k úspoře tepla.


EndoTherm vyhody

ŽIVOTNOST:

Dle testů zůstane přísada EndoTherm™ v centrálním uzavřeném systému po dobu 3 až 4 let bez snížení účinnost úspory energie.

V případě, že je z topného systému vypuštěna voda z důvodu výměny radiátoru nebo kotle, je potřeba do nové vody opět přidat přísadu EndoTherm™. Přísada EndoTherm™ je vyrobena z přírodních materiálu a lze ji spláchnout do odpadního systému.

Je vyvinut a vyroben ve Velké Británii a je již nainstalován v tisících komerčních projektech i v domácnostech.


EndoTherm vyroben z prirodnich latek

NÁVRATNOST:

Návratnost investice je velmi rychlá od 4 do 6 měsíců.

OBLAST POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ:

Přísada EndoTherm™ je vhodná pro všechny velikosti topného systému a tepelné čerpadla na bázi vody. Nepoškozuje kotel a jeho součásti, protože má antikorozní vlastnosti. Je možné ho použít společně s ostatními přísadami, které již obsahují inhibitory koroze.

Domácí malé topné systémy:
Jedno balení přísady EndoTherm™ (500 ml) je dostačující pro uzavřené topné systémy o velikosti 100 litrů vody. Pokud se jedná otevřený topný systém, pak dávku přísady EndoTherm™ zvyšte o 10%. Tzn. 550 ml na 100L vody v systému. Obecně jedno balení stačí pro 10 až 12 radiátoru o šířce 60cm. Více informací o dávkování je zobrazeno na následujícím obrázků:


Dávkování

Komerční, velké topné systémy, systéme s tepelným čerpadlem:
U velkých, komerčních topných systémů a systémů s tepelným čerpadlem je potřeba použít na 100 L vody 1L přísady EndoTherm™.


OCENĚNÍ A ATESTY:

Více informací naleznete ZDE


Ocenění

EndoTherm atesty

Patentovaná energetický úsporná přísada EndoTherm™ je oceněná a prověřena nezávislou společností Energy Saving Trust. Společnost Energy Saving Trust potvrzuje a poskytuje tak jistotu zákazníků, že při použití přísady EndoTherm™ v topném systému opravdu ušetří peníze na účtech za vytápění.

EndoTherm_energy_saving_trust

Více informací o prověření společností Energy Saving Trust naleznete ZDE

INSTALACE:

Instalace je snadná a rychlá instalace do 10 až 15 minut.

Systém s expanzní nádobou:

Pokud máte systém s expanzní nádobou, tak stačí přísadu EndoTherm™ přidat do expanzní nádoby. Ta se bude pravděpodobně nacházet v podkroví. Před přidáním přísady EndoTherm™ vypusťte část vody, kterou nahradíte přísadou EndoTherm™. Vodu vypusťte pomocí vypouštěcího ventilu. Pokud není vypouštěcí ventil k dispozici, vypusťte vodu přímo z radiátoru, tím že odšroubujete přívodní trubku. Přidejte přísadu EndoTherm™ do expanzní nádoby a doplňte vodu. Nakonec odvzdušněte radiátory.

Uzavřený oběhový systém s čerpadlem:

V případě uzavřeného oběhového systém systému je potřeba ze systému odstranit dostatečné množství vody. Systém je pod tlakem proto je zapotřebí kotel vypnout. Vodu vypusťte pomocí vypouštěcího ventilu. Pokud není vypouštěcí ventil k dispozici, vypusťte vodu přímo z radiátoru, tím že odšroubujete přívodní trubku. Pro zmírnění tlaku povolte odvzdušňovací ventil. Vypusťte dostatečné množství vody pro přísadu EndoTherm™. Přidejte přísadu EndoTherm™ a v případě nutnosti jej doplňte vodou. V případě, že systém nemá napouštěcí ventil, odšroubujte odvzdušňovací ventil a přísadu EndoTherm™ nalijte přes něj pomocí instalační plnící sady EndoTherm™. Po nalití opět našroubujte odvzdušňovací ventil a ujistěte se, že je vše dobře dotažené. Systém bude obsahovat vzduch, proto zapněte kotel a jemně odvzdušněte radiátory. V případě, že kotel potřebuje být natlakovaný, tak jej natlakujte podle návodu. Většina kotlů vyžaduje tlak cca 1 Bar. Poté můžete kotel začít používat, jak jste zvyklý.

Ručníkové radiátory:

Instalace probíhá podle návodu jako pro uzavřený oběhový systém.

HLAVNÍ VÝHODY:


PŘÍPADOVÉ STUDIE:

Na následujících odkazech naleznete případové studie a dosažené úspory u jednotlivých zákazníků. V některých případech je úspora i více jak 15%.

Případová studie: EndoTherm Case Study - HEATHROW

Případová studie: EndoTherm Case Study - NIACE

Případová studie: EndoTherm Case Study - Rockcliffe Hall Hotel

Případová studie: EndoTherm Case Study - Rock Grounds Rhondda Cynon Taf Country Borough Council

Případová studie: EndoTherm Case Study - Skipton High School, Skipton North Yorkshire

Případová studie: EndoTherm Case Study - Bagatelle

Případová studie: EndoTherm Case Study - Erewash Museum

Případová studie: EndoTherm Case Study - Heanor Health Centre, Derbyshire Community Health Services

Případová studie: EndoTherm Case Study - Charnos Hall Derbyshire Community Health Services

Případová studie: EndoTherm Case Study - Oakwood (Rotherham General Hospital)

Případová studie: EndoTherm Case Study - Teviotdale Leisure Centre

Případová studie: EndoTherm Case Study - Tomorrow Air Solutions

Případová studie: EndoTherm Case Study - Ty Catrin Pastoral Healthcare

Případová studie: EndoTherm Case Study - UCLAN - Burnley Campus

Případová studie: EndoTherm Case Study - West Craven Sports Centre (Pendle Leisure Trust)

Případová studie: EndoTherm Case Study - Beech Court (Chesterfield NHS) Regression

Případová studie: EndoTherm Case Study - Nelson Manor Care Home

Případová studie: EndoTherm Case Study - Platform Gallery (Ribble Valley Council)

Případová studie: EndoTherm Case Study - The Park Rehabilitation Centre (Rotherham NHS Trust)

Případová studie: EndoTherm Case Study - The Poplars Community Centre Ashfield District Councilv2

Případová studie: EndoTherm Case Study - Wentbridge House Hotel (OffGrid)

Případová studie: EndoTherm Case Study - Whitby Harbour Offices Scarborough Council

Případová studie: EndoTherm Case Study - Willow Court (Chesterfield NHS) Regression

Případová studie: EndoTherm Case Study - Castle Howard GSHP

Případová studie: EndoTherm Case Study - Civic Centre Middlesbrough Council

Případová studie: EndoTherm Case Study - Dale House Cushman and Wakefield

Případová studie: EndoTherm Case Study - Harris Museum Preston Council

Případová studie: EndoTherm Case Study - Mountjoy Centre Durham University

Případová studie: EndoTherm Case Study - NATS Prestwick Centre

Případová studie: EndoTherm Case Study - Preston Town Hall Preston CouncilVIDEO Co je EndoTherm ?VIDEO EndoTherm instalaceradlek koupit
ecoprodukty.czhihippo.czpulseecoshower.czradflekradiatorBoosterperlatoryterla.czthermilate.czendotherm